องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 ยินดีต้อนรับ      เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ประชาชนเข้าถึงบริการ ธรรมาภิบาลโปร่งใส 

 
 
ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนัก... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดสถาน... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคค... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศ การรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศ การรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
อบต.โนนปูนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
อบต.โนนปูนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ...

อ่านต่อ... 

 
อบต.โนนปูน ออกมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด
อบต.โนนปูน ออกมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด ...อ่านต่อ... 
 
อบต.โนนปูน ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส
อบต.โนนปูน ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเ ...

อ่านต่อ... 
 
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีราษฎรถมดินปิดกั้นทางน้ำ
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีราษฎรถมดินปิดกั้นทางน้ำ ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดี... new

อ่านต่อ... 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอีย... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตั... new

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น...

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเตาเจาเหนือ หมู่ที่ ๓ - บ้านหนองสิม (เขตตำบลดินแดง)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  E-service
  facebook
  คสช
  aec
  ศรีสะเกษ
  MembersLogin
  ท้องถิ่นจังหวัด
  bangkokidea
  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  กรมสรรพากร
  กรมบัญชีกลาง
  กระทรวงมหาดไทย
  สมาคมเทศบาล
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  ช่อง 9
  ช่อง 7
  ช่อง 5
  ช่อง 3
  กรมพัฒนาชุมชน
  สำนักงาน ก.พ.
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  การมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น